65 Year Old Learner, Graduated Senior High School Under Distance Learning

Posted in News
July 22, 2022

Hindi hadlang ang edad upang makapagtapos ng pag-aaral at makamit ang pangarap sa buhay na siyang pinatunayan ng 65 taong gulang na si Nanay Lilia Bereber matapos maka-graduate ng senior high school sa ilalim ng Information and Communication Technology o ICT strand sa Banga National High School.

Hindi man naging madali para kay nanay Lilia ang pag-aaral sa ilalim ng distance learning, buong loob niya itong hinarap tinapos sa tulong at suporta na rin ng kanyang mga anak na laging nakaalalay sa kanya.

Isang inspirasyon at halimbawa ang karanasang ito ni Nanay Lilia na walang pinipiling edad ang edukasyon basta handa itong pagsumikapan at paghirapan upang makamit ang inaasam na diploma at tagumpay sa buhay.

YouTube player

 

Share this article

Leave a Reply

Your email address will not be published.