Upli Elementary School

Posted in Cavite
July 14, 2022

Upli Elementary School is a public school in Cavite accredited by the Department of Education (DepED) that offers Elementary Education Curriculum for Kinder and Grade 1 to Grade 6.

Upli Elementary School

Address: Upli, Alfonso, Cavite, Philippines
School Head: GATDULA, JOSEFA VARIAS – Head Teacher III
Sector: Public School
BEIS ID: 107856
Type: Elementary

CURRICULAR OFFERINGS AND ACADEMIC SUBJECT

The Upli Elementary School is offering the Basic Education Curriculum from Kindergarten to Grade 6.

CURRICULAR OFFERINGS
 • Kindergarten (Preschool Program)
 • Grade 1 to Grade 3 (Primary)
 • Grade 4 – Grade 6 (Intermediate)
ACADEMIC SUBJECT
 • Kindergarten 
  • In kindergarten, the pupils are mandated to learn the alphabet, numbers, shapes and colours through games, songs, pictures and dances, but in their native language; thus after Grade 1, every student can read on his/her native tongue.
 • Grade 1 to Grade 3
  • Mother Tongue, Filipino, English, Mathematics, Araling Panalipunan, Edukasyon Sa Pagpapakatao, Music, Arts, PE, Health
  • In Grade 1, the subject areas of English and Filipino are taught, with a focus on “oral fluency”.
 • Grade 4 – Grade 6
  • Filipino, English, Mathematics, Araling Panalipunan, Edukasyon Sa Pagpapakatao, Music, Arts, PE, Health
  • In Grade 4, the subject areas of English and Filipino are gradually introduced, but now, as “languages of instruction”.
  • The Science and Mathematics subjects are now modified to use the spiral progression approach starting as early as Grade 1 which means that every lesson will be taught in every grade level starting with the basic concepts to the more complex concepts of that same lesson

REGISTRATION AND ENROLLMENT REQUIREMENTS

ANNOUNCEMENT!

“Early Registration for SY 2022-2023”

Bilang paghahanda sa pagbubukas ng SY 2022-2023, ang ating paaralan ay magsasagawa ng “Early Registration“. Inaanyayahan ang mga magulang (guardian) ng mga sumusunod na magpalista:

 • Kindergarten: Mga batang limang (5) taong gulang sa o bago mag Agosto 31, 2022 (DepEd Order No. 47, s. 2016/DepEd Order No. 20, s. 2018)
 • Grade 1: Mga batang nakapagtapos ng Kindergarten sa S.Y. 2021-2022 (mga batang Kindergarten ngayon).
 • Transferees: Mga batang mula Grade 2-Grade 6 na nagnanais lumipat
 • Balik-Aral: Mga batang huminto at nagnanais na bumalik sa pag-aaral.

Mga dokumento na kailangang isumite:

 • Kindergarten
  • Photocopy ng PSA Birth Certificate
  • No PSA Birth Certificate: Magpasa ng photocopy ng alinman sa sumusunod *NSO Birth Certificate/Local Live Birth/Barangay Certification/Late Registration Form
 • Grade One
  • Batang Kindergarten completer.
  • Original Kinder Report Card
  • Photocopy ng PSA Birth Certificate
  • No PSA Birth Certificate: Magpasa ng photocopy ng alinman sa sumusunod *NSO Birth Certificate/Local Live Birth/Barangay Certification/Late Registration Form
 • Transferees (Grade 2 to Grade 6)
  • Basic Education Form (Ito’y maaaring makuha sa paaralan kung saan magpapalista)
  • Original Report Card (SF9) na may pirma ng Adviser at Principal
  • Photocopy ng PSA Birth Certificate

Mahalagang Paalala!

 • Siguraduhin lamang na sumusunod sa mga safety protocols na ipinapatupad sa ating paaralan.
 • Palaging magsuot ng facemask.
 • Magdala ng sariling ballpen.

Para po sa Elementary, ang atin pong Coordinator ay si Ma’am Shierly Manalo Mendoza, Ma’am Catherrine M. Catherine Morales Cerujano at Ma’am Maribel Umandap Alcazar Kung may karagdagan po kayong katanungan, maaari niyo po silang i-message. Maraming Salamat po!

“MAKAPAG-ARAL AY KARAPATAN MO! MAGPALISTA NA.”

Para sa Batang Upli Mabait at Matalino

LOCATION:

For inquiries you can visit Upli Elementary School located at Upli, Alfonso, Cavite, Philippines

Share this article

Leave a Reply

Your email address will not be published.