Tabang OFW Program

Posted in Articles
June 13, 2022

Tertiary Education Subsidy for dependents of repatriated, displaced or deceased Overseas Filipino Workers

“Education subsidy will be given to one college-level beneficiary from a qualified OFW enrolled or is intending to enroll in state universities and colleges, CHED-recognized local universities and colleges, and private higher education institutions in the school year 2020.”

Ano ang Tabang OFW Program?

Ito ay isang Tertiary Education Subsidy (TES) para suportahan at maipagpatuloy ang pag-aaral ng mga OFW dependents na nasa kolehiyo.

Ang kwalipikadong benepisyaryo ay makakatanggap ng:

Sino ang Mga Benepisyaryo ng Tabang OFW Program?

Isang (1) college-level dependent ng OFW na pinabalik, nawalan ng trabaho o namatay sa panahon ng COVID-19 pandemic.

Ang dependent ng OFW ay ang mga sumusunod:

 1. Para sa Kasal na OFW Anak na hindi kasal, 30 taong gulang pababa
 2. Para sa Hindi Kasal na OFW Anak/kapatid/pamangkin na hindi kasal, 30 taong gulang pababa

Ano ang mga Kwalipikasyon sa Tabang OFW Program?

 1. Filipino citizen;
 2. Kwalipikado sa admission at retention requirements ng mga SUCs1 , CHED-recognized LUCs2 at pribadong HEIs3, at hindi pa lumagpas sa Maximum Residency Requirements nito;
 3. Hindi pa na-expel sa anumang HEI;
 4. Enrolled sa isang undergraduate post-secondary program ng SUCs, CHED-recognized LUCs at programa ng pribadong HEI na nasa CHED Registry;
 5. Isang dependent ng isang OFW na sertipikado ng DOLE-OWWA na pinauwi, nawalan ng trabaho o namatay dahil sa COVID-19 pandemic; at
 6. Hindi benepisyaryo ng isang scholarship o grant mula sa anumang ahensya ng gobyerno.
 • State Universities and Colleges
 • Local Universities and Colleges
 • Higher Education Institutions

Paano ang Proseso ng Tabang OFW Program?

 1. Ang OFW ay magsusumite ng kanyang aplikasyon sa tabangofw-ease.owwa.gov.ph
 2. Ang OWWA at mga Regional Welfare Offices (RWOs) ang tatanggap at susuri sa mga aplikasyon bago ma-endorso sa DOLE Regional Offices (ROs).
 3. Ang DOLE ROs ay isusumite ang listahan ng aprubadong mga benepisyaryo sa DOLE Central Office (CO).
 4. Direktang ibibigay sa aplikanteng OFW o sa kanyang benepisyaryo sa pamamagitan ng bank transfer o sa isang electronic payment facility sa loob ng dalawang (2) linggo pagkatapos maaprubahan ang aplikasyon.
 5. Ang DOLE CO ang maghahanda ng mga dokumento para sa fund transfer sa pamamagitan ng Cash Advance para sa mga DOLE ROs.
 6. Kokonsolidahin ng DOLE CO ang listahan para isumite sa CHED-UniFAST ang certified masterlist ng Tabang OFW qualified beneficiaries.

Ano ang mga Dokumentong Dapat Isumite?

Kailangang isumite Online

Requirements ng UniFAST:

 • Receipt of proof of enrolment [i.e. Enrolment Assessment Form (EAF), Certificate of Registration (COR), Certificate of Enrolment (COE), etc.]
 • Dokumento para sa mag-eenrol [i.e. Assessment Form, Admission Test Result, etc.]

Requirements ng OWWA

 • Pasaporte or iba pang travel documents
 • Proof of arrival kung returnee
 • Proof of displacement
  (i.e., POLO/Company Certification, Affidavit)
 • Death certificate o iba pang katulad na dokumento (sa namatay na OFW)
 • Embassy/Consulate officialtransmission
 • Proof of relationship sa dependent
  (Dependent birth certificate at Marriage contract/CENOMAR ng OFW)
 • Affidavit ng ang isang dependent ay hindi benepisyaryo rin ng anumang government scholarship o grant.

Paano malalaman kung Napabilang sa mga Benepisyaryo? 

Maghintay ng tawag, text, o email mula sa DOLE o OWWA Regional Welfare Offices (RWOs) na nakasakop sa lugar ng aplikante kapag aprubado na ang aplikasyon.

Immediate implementation of Tabang OFW

CHED, UniFAST, and DOLE signed a Memorandum of Agreement and issued Joint Memorandum Circular No. 2020-03 for the immediate implementation of the Tabang OFW to expedite the release of the financial aid.

For Tabang OFW inquiries Directly contact the following:

DOLE Command Center
[email protected]
Cellular Numbers
0961 595 8438
0905 253 5680

DOLE – Bureau of Local Employment
(02) 8527 – 2539

Landline
(02) 8568 – 0986
(02) 8568 – 0984
(02) 8527 – 3476
(02) 8527 – 3525
(02) 8527 – 2115
(02) 5309 – 6605
(02) 8353 – 8067

Share this article

Leave a Reply

Your email address will not be published.