Mangas Elementary School

Posted in Cavite
July 14, 2022

Mangas Elementary School is a public school in Alfonso, Cavite accredited by the Department of Education (DepED) that offers Elementary Education Curriculum for Kinder and Grade 1 to Grade 6.

Mangas Elementary School

Address: Mangas I, Alfonso, Cavite, Philippines
School Head: Rochelle Crizaldo Binauhan – Teacher-in-Charge
Sector: Public School
BEIS ID: 107845
Type: Elementary

CURRICULAR OFFERINGS AND ACADEMIC SUBJECT

The Mangas Elementary School is offering the Basic Education Curriculum from Kindergarten to Grade 6.

CURRICULAR OFFERINGS
 • Kindergarten (Preschool Program)
 • Grade 1 to Grade 3 (Primary)
 • Grade 4 – Grade 6 (Intermediate)
ACADEMIC SUBJECT
 • Kindergarten 
  • In kindergarten, the pupils are mandated to learn the alphabet, numbers, shapes and colours through games, songs, pictures and dances, but in their native language; thus after Grade 1, every student can read on his/her native tongue.
 • Grade 1 to Grade 3
  • In Grade 1, the subject areas of English and Filipino are taught, with a focus on “oral fluency”.
 • Grade 4 – Grade 6
  • Filipino, English, Mathematics, Araling Panalipunan, Edukasyon Sa Pagpapakatao, Music, Arts, PE, Health
  • In Grade 4, the subject areas of English and Filipino are gradually introduced, but now, as “languages of instruction”.
  • The Science and Mathematics subjects are now modified to use the spiral progression approach starting as early as Grade 1 which means that every lesson will be taught in every grade level starting with the basic concepts to the more complex concepts of that same lesson

AGE REQUIREMENT FOR PRESCHOOL AND GRADE 1

 • Junior Kindergarten: at least 4 years of age and above
 • Senior Kindergarten: at least 5 years of age and above
 • Grade One: at least 6 years of age and above

REGISTRATION AND ENROLLMENT REQUIREMENTS

 • Kindergarten:
  • Must be 5 yrs old
  • Original and Photocopy of Philippine Statistics Authority (PSA) Birth Certificate
 • Grade 1:
  • Original and Photocopy of PSA Birth Certificate
  • Original ECCD
  • Kindergarten completer
 • Grade 1 to 6:
  • Report Card (SF 9)
 • Transferees:
  • Photocopy of PSA Birth Certificate
  • Report Card (SF 9)
  • Affidavit of Undertaking (If with in-complete requirements)

Mangas Elementary School Faculty

Ka Mangaseño,tara na,palista na!

Inilabas na ng DepEd ang mga panuntunan para sa Early Registration para sa Taong Panuruan 2022-2023
Ayon sa DepEd Memorandum 17, s. 2022, magsisimula ito sa Marso 25 at magtatapos sa Abril 30, 2022!

Sino ang maaaring magpalista?

 1. Mga batang papasok sa Kindergarten o magiging Kindergarten pupil
  * Mga batang limang (5) taong gulang sa o bago mag October 31,2022(DO 47,s.2016/DO No.20s.2018)
 2. Mga batang nasa Kindergarten ngayong 2021-2022 at magiging Grade 1 sa sunod na taon.
 3. Transferees:Mga batang Grade 2-6 na nais lumipat sa ating paaralan
 4. Balik -Aral:Mga batang nagnanais na bumalik sa pag-aaral.

Considered na pre-registered na sa next grade level ang mga mag-aaral na nasa Grade 2-6.
Mga kailangang dalhin sa paaralan
-Photocopy ng PSA Birth Certificate

No PSA BC; maaring magpasa ng photocopy ng alinman sa sumusunod: NSO BC/ Local Live Birth/Barangay Certification/Late Registration Form

Pumunta sa Paaralang Elementarya ng Mangas, sa mga guro sa Kinder at Grade 1 o Gurong Namamahala para sa iba pang detalye!!

PAALALA: Sa mga Magulang o tagapag alaga, huwag pong kalilimutan magsuot ng facemask,magdala ng sariling ballpen,magpatala sa gate ng inyong pagbisita.Sumunod sa Health & Safety Protocols ng Paaralan.

Be part in Making A New Generation of Activated Students
Hinihintay namin kayo sa Mangas Elementary School

LOCATION:

For inquiries you can visit Mangas Elementary School located at Mangas I, Alfonso, Cavite, Philippines

Share this article

Leave a Reply

Your email address will not be published.